Wervingsbonus

1.    Inleiding
In de huidige arbeidsmarkt is het vinden van nieuwe collega's geen vanzelfsprekendheid. Wij zien in onze medewerkers een belangrijke ambassadeur voor Joris Zorg. We willen daarom hun hulp inroepen om geschikte kandidaten uit hun netwerk bij ons te introduceren voor openstaande vacatures. Als zij er in slagen een nieuwe collega voor Joris Zorg te werven, dan belonen we ze hiervoor door middel van een wervingsbonus.

2.    Doel en doelgroep
Alle medewerkers in loondienst van Joris Zorg mogen deelnemen aan deze regeling. Stagiaires en externe krachten zijn hiervan uitgesloten. Het doel van de regeling is het stimuleren van een bijdrage aan het werving & selectieproces en daarmee het op peil houden van de kwaliteit en continuïteit van zorg.

3.    Werkwijze
Via onderstaande wervingskanalen brengen we de vacatures binnen Joris Zorg onder de aandacht:
•    Intranet (Joris Familie);
•    De werken-bij-site; www.werkenbijjoriszorg.nl;
•    Social media, zoals Facebook en LinkedIn;
•    Vacaturesites, zoals Indeed en Brabantzorg.net.
Op die manier zijn medewerkers op de hoogte van alle vacatures, die er bij Joris Zorg zijn en kunnen zij optimaal meedenken. Wanneer er door een medewerker zijn actieve bijdrage een nieuwe collega in dienst treedt bij Joris Zorg, wordt deze bijdrage beloond met een wervingsbonus van € 500 netto.

Wanneer komt een medewerker voor de bonus in aanmerking?
Als medewerker in loondienst kom je voor de wervingsbonus in aanmerking, tenzij je bij het werving- en selectieproces van de voorgedragen kandidaat betrokken bent geweest (bijv. als deelnemer aan het selectieproces), je leidinggevende bent of medewerker van de afdeling HRM.

Hoogte wervingsbonus
Met ingang van 1 februari 2024 belonen we de medewerker met een wervingsbonus van € 500 netto, als wij de door de medewerker voorgedragen kandidaat als medewerker in dienst nemen èn deze na de proeftijd nog in dienst is.

Voorwaarden voor toekenning wervingsbonus
De medewerker krijgt de wervingsbonus toegekend als de voorgedragen kandidaat:
•    Op het moment van de voordracht nog niet bij ons bekend was;
•    Wordt aangenomen op een specifieke vacature, die is gepubliceerd op een door ons gebruikt wervingskanaal;
•    Na het goed doorlopen van haar/zijn proeftijd in dienst blijft en gedurende die periode minimaal 16 uur per maand heeft gewerkt.

Bij een open sollicitatie wordt maatwerk toegepast in overleg met de manager HR m.b.t. het toepassen van de bonus.

De wervingsbonus wordt niet toegekend als de voorgedragen kandidaat:
•    Een (voormalig) medewerker is;
•    Een (voormalig) inleen-medewerker is, zoals uitzendkracht, zzp-er, pay-roll medewerker of externe medewerker;
•    Een (voormalig) stagiaire of leerling is, die korter dan 6 maanden uit dienst is.
•    Een (voormalig) vakantiekracht is of een medewerker die hoofdzakelijk/in beginsel wordt ingezet tijdens vakantieperiodes.

Procedure om voor de wervingsbonus in aanmerking te komen
•    Als een medewerker een geschikte kandidaat voor een bij ons openstaande vacature kent, dan draagt zij deze kandidaat bij de afdeling HRM voor d.m.v. een mailbericht naar hrm@joriszorg.nl;
•    De kandidaat dient zelf op de openstaande vacature te solliciteren en in haar sollicitatiebrief te vermelden dat zij door een medewerker van Joris Zorg op de betreffende vacature is gewezen;
•    Nadat de voorgedragen kandidaat door Joris Zorg is aangenomen, stuurt de medewerker een mail naar de afdeling HRM;
•    De wervingsbonus wordt aan de medewerker uitbetaald, zodra afdeling HRM heeft bevestigd dat aan de voorwaarden uit dit protocol is voldaan na het met goed gevolg doorlopen van de proeftijd van de nieuwe medewerker.

Samenwerkingspartners
Als door een medewerkers van een samenwerkingspartners van Joris Zorg, zoals een medewerkers van Lunetzorg, een kandidaat voorgedragen wordt en aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is het ter beoordeling van de leidinggevende en de manager HR of er een wervingsbonus danwel een andere attentie wordt toegekend. Dit betreft maatwerk omdat het bedrag niet met het salaris kan worden verloond.

4.    Verantwoordelijkheden en evaluatie
Afdeling HRM is verantwoordelijk voor correcte naleving van de spelregels en voor evaluatie van deze regeling. Jaarlijks wordt geïnventariseerd hoeveel keer de wervingsbonus is toegekend en wordt de uitvoering van deze regeling geëvalueerd. In overeenstemming met de OR is de regeling ingevoerd.

5.    Overige documenten en formulieren
Niet van toepassing