Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Joris Zorg. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Algemeen


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Joris Zorg. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.


Privacyverklaring


Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te delen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar jou dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vormĀ  gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je altijd verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij trachtende informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Joris Zorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid


De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet - beschikbaarheid.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website ligt bij Joris Zorg of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Joris Zorg. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Joris Zorg.