Lieke Persoons (verpleegkundige in de wijk):

Lieke Persoons (verpleegkundige in de wijk):

‘Smart glasses maken snel schakelen met andere zorgprofessionals mogelijk’

“Ik heb nog een vriendenboekje van vroeger. Daarin schreef ik al dat ik ‘zuster’ wilde worden. Nou, dat is wel uitgekomen. Sinds 2012 werk ik, na afronding van mijn opleiding MBO-V, in de wijk bij Joris Zorg. Met ontzettend veel plezier. In 2019 was ik wel toe aan meer uitdaging. Vormgeven aan een coachende en ondersteunende rol sprak me aan. Ik ben toen gestart met de HBO-V opleiding (BOL-variant) bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Deze heb ik begin dit jaar succesvol afgerond. Mijn afstudeerscriptie richtte zich op de vraag hoe thuiszorgmedewerkers aankijken tegen nieuwe zorgtechnologieën. Meer specifiek smart glasses. Welke vragen leven er? Welke kansen en voordelen zien de medewerkers? Hoe creëer je draagvlak voor het gebruik van smart glasses?”

 

“Smart glasses zijn ideaal als je met meerdere collega’s of met andere zorgprofessionals (zoals de huisarts of de fysiotherapeut) iets wilt bespreken aangaande de gezondheid of het welzijn van de cliënt. Denk aan het laten zien van een wond of aan het delen van gedragsproblematiek. De brillen zijn daarvoor uitgerust met een camera en een microfoon. Joris Zorg wilde graag een advies over hoe onze thuiszorgmedewerkers aankijken tegen het gebruik van smart glasses in de wijk. We hebben daaropvolgend een focusgroep geformeerd. Drie thema’s stonden daarbinnen centraal: hoop, vrees en verwachting.  Concluderend kan ik zeggen dat de inzet van smart glasses volgens de focusgroep bijdraagt aan professionalisering, efficiency en het opleiden van (nieuwe) collega’s. Het belang voor cliënten is ook helder: als we snel kunnen schakelen met andere disciplines is er ook sneller een behandelplan – dus minder wachttijd voor de cliënt. Waarbij ik ook nadrukkelijk aangeef dat alles rondom de AVG-wetgeving optimaal geborgd moet zijn. Met de inzet van de bril zijn ook minder contactmomenten nodig. Fijn in coronatijd maar het is daarentegen ook zo dat sommige cliënten juist uitzien naar een bezoekje van de arts of een andere zorgverlener. We moeten daar samen de beste balans in vinden. Binnen Joris Zorg zijn we binnen onze woonzorgcentra al gestart met het inzetten van smart glasses. In de wijk zitten we nog in de onderzoeksfase.”

Technologie en toekomst
“Er komen in de nabije toekomst steeds meer ouderen bij. En het aantal zorgmedewerkers is krap en wordt wellicht nog krapper. Daarbovenop willen we allemaal dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In hun eigen vertrouwde omgeving. Hoe richt je dit goed in? Daar speelt slimme zorgtechnologie een rol in. Evenals constructief samenwerken met de zorgtrajectbegeleider, de huisarts en de praktijkondersteuners. En daarbovenop ook met mantelzorgers, vrijwilligers en andere lokale partners zoals bijvoorbeeld de dorpsondersteuner en team WIJzer. Hier ligt nu en in de toekomst de kracht in de wijk. Ik ben blij dat Joris Zorg het warme, zeg maar het thuisgevoel van Joris Zorg koestert en tegelijkertijd focust op hoe we met z’n allen de uitdagingen van morgen het beste aan kunnen gaan.”

Ga jij de zorguitdagingen van morgen ook graag aan? En hecht je daarnaast veel waarde aan een uitermate prettige werksfeer? Kijk dan snel naar de mogelijkheden binnen Joris Zorg op www.werkenbijjoriszorg.nl. Je bent welkom!