Regieverpleegkundige

hbo-5 of hbo-6

De hbo-verpleegkundige geeft sturing en coaching aan een eigen team, maar verricht ook de zorg voor een groep cliënten.

De hbo-verpleegkundige geeft sturing en coaching aan een eigen team, maar verricht ook de zorg voor een groep cliënten. In deze functie overzie je het hele zorgproces, bewaak je de kwaliteit van zorg en toets je deze ook regelmatig.

Vanuit je expertise als hbo-verpleegkundige lever je een bijdrage aan het zorgbeleid van Joris Zorg en stem je af met andere beleidsadviseurs en disciplines. Vanuit die rol is het logisch dat je ook deelneemt aan projectgroepen en overlegvormen.

Je leest over de ontwikkelingen en kan dat toepassen in je werk. Je kunt het zelfs vertalen voor anderen om zo het welzijn van de cliënt te vergroten. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied en hebt misschien wel een thema waarin je gespecialiseerd bent.  

Vanuit je drive om de beste zorg te bieden, zet jij je in om knelpunten op te lossen of verbeterpunten door te voeren. Je maakt plannen, zoekt draagvlak en enthousiasmeert collega’s voor de uitvoering. Je evalueert regelmatig op kwaliteit.

Ook geef je op verpleegkundig gebied advies, voorlichting en scholing aan collega’s binnen heel Joris Zorg. Samen met de groep verpleegkundigen draag je zorg voor de verpleegkundige bereikbaarheid tussen 7.00 en 23.00 uur.

Joris beter leren kennen?