Bas en Joke: "Samen op zoek naar een oplossing"

Bas en Joke: "Samen op zoek naar een oplossing"

Anders kijken naar dementie

Bewoners met dementie is een van de uitdagingen waar Joris Zorg dagelijks mee te maken heeft. Om het gedrag dat daar vaak bij hoort het hoofd te bieden, is vorig jaar een speciale werkgroep opgericht. Coördinerend verpleegkundige Bas Lemmens en verpleegkundige Joke Smetsers delen hun ervaringen.

“Wij zagen bij onze bewoners met dementie in toenemende mate vormen van onbegrepen gedrag, zoals verdriet, boosheid of zelfs agressie”, aldus Bas. “Op eigen initiatief zijn we in 2018 een speciale werkgroep gestart. Samen met de andere leden van de werkgroep hebben we onderzocht waar dit gedrag door veroorzaakt werd en uiteindelijk kunnen voorkomen.”


“Gedrag is altijd te verklaren”


Zet Ondersteuners Gedrag in die de medewerkers kunnen trainen en coachen op de werkvloer, was de oplossing van de werkgroep. Joke werd ingezet als een van de trainers: “Het is nooit toeval, gedrag is altijd te verklaren. Hoe beter je je cliënt kent, hoe beter je ook zijn of haar gedrag begrijpt en er adequaat op kan reageren.”

Een voorbeeld uit de training gaat over een man die in een verpleeghuis woont. Hij loopt de hele dag rondjes en wil niks eten. Een kijkje in zijn verleden onthulde dat de man zijn leven lang op de bouw had gewerkt. Bas: “De medewerkers bedachten om hem een koelbox met eten te geven. Dat was voor hem zo vertrouwd, dat hij vanaf dat moment gewoon at.”

“Het is een verrijking voor ons vak”

 

Joke en Bas zijn twee van de zes eigen Ondersteuners Gedrag die Joris Zorg nu inzet. Zij hebben de training gevolgd en coachen nu op hun beurt andere collega’s. “De training hiervoor was redelijk pittig. We werden voor de leeuwen gegooid, maar eenmaal afgerond is het een verrijking voor ons vak. Dat Joris Zorg medewerkers tijd en ruimte geeft voor verdieping, is voor iedereen een meerwaarde”, vertelt Bas.

Joke vult aan: “Gedrag fascineert mij. Waarom doet iemand wat hij doet? Het geeft mij energie om collega’s op dit vlak te trainen en coachen.” Joke en Bas trainen hun collega’s ook in het omgaan met dreigende, fysieke situaties. Tijdens een vierdaagse trainging van 3 uur per keer komen alle onderwerpen op een praktische en direct toepasbare wijze aan bod.

“Het onbegrepen gedrag is aanzienlijk gedaald”

 

Bas sluit af: “Op De Nachtegaal, een gesloten afdeling met cliënten die psychogeriatrische ondersteuning nodig hebben, is het onbegrepen gedrag van 100% naar 2% gedaald. Simpelweg omdat wij anders zijn gaan kijken. We bewegen nu veel meer mee met wat de cliënt belangrijk vindt.”

Nieuwe medewerkers krijgen deze training uiteraard ook. Joris Zorg vindt het belangrijk dat iedereen zich optimaal gesteund voelt in de uitvoering van zijn of haar taken.

Contactformulier